De verlaten stranden van Kwade Hoek

Zin om je wandelschoenen eens goed te gebruiken? Betreed dan het dynamische, buitendijkse gebied van Kwade Hoek. Dwalend door slik en duin passeer je een ontelbare hoeveelheid vogelsoorten. En mocht je daar op uitgekeken raken, dan kun je je verwonderen over de zee die hier vrij spel heeft. De kustlijn is bekleed met ongebaande natuur en kent uitgestrekte, lege stranden. Een stuk Nederlandse kust dat nog altijd aangroeit. Waar vind je zoiets nog?

Sterrenhemel Kwade Hoek
Foto: Ellen van den Doel
Verlaten standen van Kwade Hoek
Foto: Sjoerd Bracke en Cuno de Bruin
Strand Kwade Hoek
Foto: Ellen van den Doel
Nationaal Park NLDelta - Kwade hoek

Dwalen door slik en duin

In de lage delen van Kwade Hoek is de ondergrond soms vochtig, daarom zijn sommige delen met vlonders belegd. Deze vlonders wandelen niet alleen fijn, ook ontdek je al wandelend volop vogels en plantensoorten. Ook op het schor spot je tientallen weidevogels, waaronder kluten en roodborsttapuiten, Kwade Hoek is namelijk een belangrijk Nederlands broedgebied.

Ook zijn er delen van het gebied die altijd onder water staan. Niet zo makkelijk begaanbaar, maar wel een mooie locatie om bijvoorbeeld rugstreeppadden, groene kikkers en libellen te bespieden. De zoete kwel en de regenval zorgen ervoor dat het buitendijkse gebied van Kwade Hoek niet te zout wordt. Desondanks leven er planten en dieren die zeer typisch zijn voor duinvalleien. Laat je dus vooral verrassen!

Kwade Hoek by night
Foto: Ellen van den Doel

Ongestoord relaxen

Wanneer je tijdens het wandelen de duinen doorsteekt kom je op het strand. En geloof het of niet, dit is nog vrijwel verlaten. Je kunt er ongestoord relaxen. ‘s Morgens maak je kans op het aangezicht van reeën en bij storm beleef je het getij op zijn heftigst en mooist. Kortom, in Kwade Hoek is altijd iets te beleven!

Een perfect uitzicht

Aan het begin van de wandelroute tref je een uitkijkpunt. Vanaf dit punt kijk je uit over een schor, één van de oudste delen van Kwade Hoek. Een schor is een buitendijks gebied langs de zeekust. En al komt dit gebied alleen nog bij zeer hoge vloed onder water te staan, de begroeiing bestaat grotendeels uit zoutminnende planten. Op dit ‘Groene Strand’ vind je wel 300 plantensoorten, waaronder de orchidee. In de zomer sieren grazende koeien de weide en in de winter zijn het duizenden ganzen die hier hun buikje vol eten.

De verlaten stranden van Kwade Hoek