Metamorfose voor Korendijkse Slikken

Het natuurgebied Korendijkse Slikken in de Hoeksche Waard in Nationaal Park NLDelta heeft vanaf 2018 een ware metamorfose ondergaan. Verbeteringen voor de natuur én het beleven daarvan maken het gebied aantrekkelijker voor dier én mens. Vanaf de vernieuwde wandelroute met verhoogd wandelpad kun je nu nog meer genieten van de slikkige oevers, natte rietlanden en ruigtes in het gebied. Maak een tussenstop bij de nieuwe kijkhut of bij de nieuwe kijkterp om het gebied helemaal in je op te nemen.
Uitkijkpunt

 

Om de typische deltanatuur aan het Haringvliet te behouden en te versterken zijn maatregelen genomen om het gebied weer in contact met het water te brengen. Afgravingen in het gebied hebben de verbinding met het Haringvliet met slikkige oevers hersteld. De oude krekenstructuur is weer open gemaakt zodat het water beter door en over de riet- en graslanden kan stromen. Een stuw houdt het water vast dat vanuit het Haringvliet het gebied binnenkomt. Al deze ingrepen in het landschap zorgen ervoor dat het gebied langer nat blijft en de typische flora en fauna van de deltanatuur behouden blijft. Vooral slijkgroen, zeegroene rus, grutto, waterral, noordse woelmuis en bruine kiekendief houden van dynamische gebieden die af ten toe onder water lopen.  

Je beleeft de Korendijkse Slikken optimaal vanaf de vernieuwde wandelroute met verhoogd wandelpad. Tijdens de route van 5 kilometer passeer je de nieuwe kijkhut met zicht op de slikkige oevers. Vanaf de nieuwe kijkterp heb je schitterend uitzicht op het Spui en het Haringvliet. Liefhebbers kunnen de route uitbreiden met extra lus die als laarzenpad is ingericht. De route begint naast een wit dijkhuis op de Westdijk in Goudswaard en is open van 15 juli tot en met 15 maart. De afsluiting is noodzakelijk om broedende bruine kiekendieven niet te verstoren. Het rondje Pit, dat vanaf de parkeerplaats aan de Westdijk over de Leenherengorzenpolder langs het water de Pit loopt, is wel jaarrond open.

Het natuurgebied is het best bereikbaar met de auto. Parkeren kan op de parkeerplaats bij de Leenheerengorzenpolder (navigatieadres: Westdijk 16, Goudswaard).