Nieuw vogeleiland Bliek op Haringvliet

Nationaal Park NLDelta - Haringvliet opening vogeleiland

Midden in het Haringvliet is een eiland gebouwd dat zorgt voor broedgelegenheid, ondieptes waar trekvogels eten kunnen vinden en vissen kunnen paaien en opgroeien. Vanaf 1 mei kun je het eiland Blieck per boot bereiken en een kijkje nemen vanaf een bijzonder vogel-uitkijkpunt. 

Dit soort plekken zijn nu schaars in het Haringvliet. Maar daar waar ze wel zijn, zie je meteen een explosie van leven. Het eiland is een kale zandbank en dat moet ook zo blijven om vogels een goede plek te kunnen bieden. De verwachting is dat kustbroeders zoals sternen, zwartkopmeeuwen en visdiefjes zich hier thuis zullen voelen.

Sinds eind 2018 staan de Haringvlietsluizen voor het eerst sinds de permanente afsluiting in 1970 op een kier. Hierdoor is er weer een open verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee en dat is cruciaal voor trekvissen en vogels. Toch ontstaat dan niet meteen eb en vloed met zandbanken, die vogels en vissen zo hard nodig hebben. Daarom is een eiland met onmisbare voedsel-, broed- en paaiplaatsen voor vogels en vissen gebouwd.